Teströsta i sakfrågor!
Efter valet, om Äkta Demokrati får tillräckligt med röster kommer du få rösta i frågor som kommer upp i kommunfullmäktige. Vår röstförmedlare kommer då rösta i kommunfullmäktige som majoriteten vill. Men här kan du testa innan valet.
(När det är allvar krävs inloggning för att säkerställa att du är röstberättigad värmdöbo)

Ska kommunstyrelsen välja revisorer som ska granska kommunstyrelsen?

View Results

Loading ... Loading ...
“Riksrevisorn” Inga-Britt Ahlenius kritiserar att politiker utser partivänner som ska granska dem själva.
Se artikel i GT

Ska Värmdö delfinansiera östra länken med 225 miljoner kronor?

View Results

Loading ... Loading ...
Sverigeförhandlarnas bud om medfinansiering förra året — 1,7 miljarder kronor för Nacka och 225 miljoner för Värmdö.
Läs artikel i NVP

Ska skolpengen höjas?

View Results

Loading ... Loading ...
Kommunen har låg elevpeng, bland de lägsta i Sverige. Socialdemokraterna vill höja elevpengen men säger inget om finansieringen. Se äldre artikel i NVP

Ska Grisslingerakan breddas?

View Results

Loading ... Loading ...
Trafikverket planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.
Läs på kommunens hemsida

Ska kommunen bygga nytt / komplettera kommunhus för minst 100 miljoner?

View Results

Loading ... Loading ...
Värmdö kommun växer ur sitt kommunhus — igen. Nu måste åtgärder för att komma tillrätta med underdimensionerad ventilation till, och en utredning ska visa om ett fjärde kommunhus bör byggas
Läs artikel i NVP

Ska kommunalråden ha tre års avgångsvederlag efter 10 år?

View Results

Loading ... Loading ...
Vi har tre kommunalråd på heltid och sekreterare och pressekreterare. De jobbar för partierna men är anställda av kommunen och kostar många miljoner under en mandatperiod och efter 10 år har kommunalråden 3 årslöner i avgångsvederlag.

Ska en ny väg byggas genom Hemmesta storskog?

View Results

Loading ... Loading ...
En förbifart genom Storskogen i Hemmesta kommer allt längre bort från agendan. Nu slår en ny rapport fast att den inte bör byggas.
Läs artikel Mitt i Värmdö

Ska man tvinga fastighetsägare ansluta till kommunalt avlopp om det finns andra miljövänliga alternativ?

View Results

Loading ... Loading ...

Ska kommunen anställa en stadsarkitekt?

View Results

Loading ... Loading ...
I flera år har oppositionen föreslagit en stadsarkitekt men den borgerliga majoriteten har avslagit motionen. I valet lovar C och L en stadsarkitekt. Vad vill du?