Teströsta i sakfrågor!
Efter valet, om Äkta Demokrati får tillräckligt med röster kommer du få rösta i frågor som kommer upp i kommunfullmäktige. Vår röstförmedlare kommer då rösta i kommunfullmäktige som majoriteten vill. Men här kan du testa innan valet.
(När det är allvar krävs inloggning för att säkerställa att du är röstberättigad värmdöbo)

[poll id=”12″] ”Riksrevisorn” Inga-Britt Ahlenius kritiserar att politiker utser partivänner som ska granska dem själva.
Se artikel i GT
[poll id=”4″] Sverigeförhandlarnas bud om medfinansiering förra året — 1,7 miljarder kronor för Nacka och 225 miljoner för Värmdö.
Läs artikel i NVP
[poll id=”5″] Kommunen har låg elevpeng, bland de lägsta i Sverige. Socialdemokraterna vill höja elevpengen men säger inget om finansieringen. Se äldre artikel i NVP
[poll id=”6″] Trafikverket planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.
Läs på kommunens hemsida
[poll id=”7″] Värmdö kommun växer ur sitt kommunhus — igen. Nu måste åtgärder för att komma tillrätta med underdimensionerad ventilation till, och en utredning ska visa om ett fjärde kommunhus bör byggas
Läs artikel i NVP
[poll id=”8″] Vi har tre kommunalråd på heltid och sekreterare och pressekreterare. De jobbar för partierna men är anställda av kommunen och kostar många miljoner under en mandatperiod och efter 10 år har kommunalråden 3 årslöner i avgångsvederlag.
[poll id=”9″] En förbifart genom Storskogen i Hemmesta kommer allt längre bort från agendan. Nu slår en ny rapport fast att den inte bör byggas.
Läs artikel Mitt i Värmdö
[poll id=”10″]
[poll id=”11″] I flera år har oppositionen föreslagit en stadsarkitekt men den borgerliga majoriteten har avslagit motionen. I valet lovar C och L en stadsarkitekt. Vad vill du?