Äkta Demokrati bildades 2014 är ett internetparti och antikorruptionsparti.

Vi vill ge medborgare mer inflytande mellan val med hjälp av internet.
Alla röstberättigade ska kunna rösta i alla frågor som politiker mellan val i beslutande församlingar.
Våra förtroendevalda heter röstförmedlare, är inte politiker, de kommer rösta i enlighet med majoriteten i våra webbomröstningar. Det innebär ytterst att alla blir sina egna politiker.

Vi vill även införa andra direktdemokratiska inslag inspirerade från Schweiz med många folkomröstningar.

Vi är varken höger eller vänster, vi önskar bara mer demokrati mellan val. Vi kan därmed vara en slags demokratisk säkerhetsventil för starka opinioner i alla frågor.
För vi många röster kan vi eventuellt få avgörande mandat mellan blocken.
Vi är som organisation helt neutrala men medlemmar och röstförmedlare kan ha olika politiska hemvister och kan och får bilda opinion för det. Som medlem får man också möjlighet att ta fram nya förslag som partiet kan föra vidare som motion.

Äkta Demokrati initierades 2014 av
Hans Jangeby, Värmdö
med styrelseledamöterna
Johan Mets, Eskilstuna
Gunnar Bech Gamleby
Marita Nelsson Stockholm

I valet nionde september 2018 ställer vi bara upp i Värmdö kommun.