16Jan/18

Demokratin behöver uppgraderas nu!

Nu sätter vi igång och uppgraderar demokratin!

Äkta demokrati innebär att alla röstberättigade kan rösta i varje fråga, från kommun till riksdag. Den indirekta demokratin med allmän rösträtt är sekelgammal och bästa lösningen för sin tid med framväxande industrisamhälle med knappa materiella resurser.

Nu har vi jämförelse med då hög levnadsstandard och välfärd men som då krav på medbestämmande. Med ny teknik i informations och kunskapssamhället med global kommunikation och handel krävs uppgradering av vårt demokratiska system.

Enligt demokratiutredningen är vi politiskt mycket engagerade men vill inte gå med i ett parti som upplevs för trögt, tidskrävande och för svårt att påverka.

Äkta Demokrati ändrar på det. Alla medborgare ska kunna rösta i alla sakfrågor här på webben eller särskilt omröstningssystem och ÄD förtroendevalda röstar som majoriteten önskar. ÄD är inte vänster eller höger, rött eller blått, vi är helt transparenta och man behöver inte ens vara medlem för att rösta!
För är det inte så att man inte alltid håller med partiet man röstade på? Eller att partiet ändrar åsikt. Då kan du rösta som du vill utan att vara bunden vid en slags blank full makt i fyra år.

Vill man påverka, lämna förslag och motioner kan man göra det här också som medlem under förutsättning att ÄD får mandat genom tillräckligt med röster i valet den 9 september.

ÄD är alltså helt transparent det är medborgarna/väljarna som bestämmer, inte politiker eller partier under hela mandatperioden 2018-2022.

Och det ska vara enkelt, all information finns digitalt, diskussioner och omröstningar, allt åtkomligt från dator, platta eller smartphone.

Nu sätter vi igång och demokratisera demokratin – för vår tid!

Välkommen.