07sep/18

Teströsta i sakfrågor!

Nu kan du teströsta i aktuella sakfrågor och vara din egen politiker utan att vara medlem i ett parti. Det är så det ska fungera i framtiden, värmdöbor ska kunna påverka beslut mellan val med våra mandat som förmedlar röstresultatet och röstar efter majoriteten. Det ger mer möjlighet att påverka mellan val med våra mandat eller röstförmedlare som vi kallar dem.

Efter valet kan man rösta anonymt och har en personlig inloggning men själva röstandet blir anonymt.

Om man inte vill rösta på nätet kommer vi ge värmdöbor möjlighet att rösta i kommunhuset som om det vore val fram till dagen före kommunfullmäktige möte.

I princip är det du som bestämmer och mellanledet partier och politiker minskar. Ju fler mandat, röstförmedlare, vi får genom valet desto mer ökar den direkta demokratin mellan val.

Gå till omröstning för test

03sep/18

Kandidater

Kandidater som röstförmedlare till Värmdö kommunfullmäktige

Hans Jangeby
Thomas Nilsson
Rasmus Norling
Daniel Sörlöv
Kerstin Jangeby

Om dessa kandidater väljs kommer de vidareförmedla majoriteten av värmdöborna åsikt i varje sakfråga i kommunfullmäktige efter omröstningarna på vår webb.
Ju fler röster vi får i valet desto större chans blir det att påverka varje beslut mellan val.